آخرین اخبار
کد مطلب: 146829
نبايد به اختلافات مذهبي و قومي دامن زد/ هرجا کاري بر زمين مانده پاي فساد در ميان است
تاریخ انتشار : 1400/10/21
نمایش : 243
بايد از ظرفيت مردم براي نظارت عمومي استفاده شود. در گوشه و کنار کشور فساد و ويژه خواري هست که مردم مي بينند و بايد از ظرفيت مردم در اين موضوع استفاده شود.

سخنراني رهبر معظم انقلاب، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي به مناسبت سالروز قيام تاريخي مردم قم در 19 دي سال 56 از لحظاتي قبل آغاز شد.

گزيده بيانات رهبر انقلاب بدين شرح است:
- برخي از حوادث تاريخي که داراي مضامين عميق هستند و پيام هاي بلندي را به مردم نسل هاي بعد مي رسانند. بايد اين ها زنده بمانند و درباره اين ها بايد حرف زده شود و صحبت شود و نبايد بگذاريم غبار فرموشي روي اين حوادث بزرگ بنشيند و حادثه 19 دي از همين قبيل است.
- اين حادثه و دنباله هاي آن نشانه عميق اعتقاد ديني است و جزو واضحات و بيّنات انقلاب است منتها براي برخي که کينه انقلاب در دل آن ها است موجب مي شود بينات انقلاب هم براي آن ها مورد ترديد قرار گيرد.
- حادثه 19 دي و دنباله هاي آن نشان دهنده عمق اعتقاد ديني مردم است و ربط يک حادثه به يک مرجع تقليد اين حادثه را به وجود آورد. اگر محور اين حادثه امام نبود از قبال اين حادثه اتفاقي رخ نمي داد. هيچ شخص يا جريان ديگري نمي توانست چنين وضعي را در يک شهر ايجاد کند.
- اغلب قضاياي مهمي که در150 سال اخير واقع شده است از اين دست است و حوادث تاريخي و اجتماعي و انقلابي که مردم وارد شدند و کاري را انجام دادند تا جايي که من در ذه نم هست پاي يک مرجع ديني ، مبارز، عالم و سياست شناس در ميان است.
- در قضيه تنباکو ميرزاي شيرازي، در مشروطه مراجع نجف و علماي تهران و تبريز و اصفهان، در حادثه مهم مسئله گوهرشاد حاج آقا محسن قمي و علماي مشهد، در 30 تيز آيت الله کاشاني، 15 خرداد امام بزرگوار و علماي ديگر و يک روحاني شجاع و مبارز در همه اين حوادث حضور دارد و اين حضور اوست که سرمنشاء تحرک مردمي است.
- از اينجا مي شود راز دشمني قدرت هاي مستکبر عالم را با علماي دين و سياسي و دين سياسي و فقه سياسي و عالم سياسي مي توان فهميد که چرا دشمن هستند چون حضور اين ها ضد استعماري و استکباري است و به اين دليل باعالم و مرجع سياسي و فقه سياسي و اسلام سياسي صريحا مي گويند مخالفند و اين حقيقتي است که بايد توجه داشت.
- نقش غيرت ديني مردم را در اين قضيه نبايد ناديده گرفت. دليل تکيه ام بر اين موضوع اين است که تبليغ مي شود و تلاش فرهنگي وسيعي انجام مي گيرد براي اينکه چيزهايي که ناشي از غيرت ديني است را متهم به خشونت هاي بي منطق کنند. نهان قضيه اينطور نيست و هر جا غيرت ديني هست همراه با عقلانيت است. غيرت ديني ناشي از بصيرت است و بصيرت شعبه اي از عقلانيت و نشان دهنده عمق دينداري است.
- بسياري از کساني که غيرت ديني دارند از عقلانيت بالايي برخوردارند و نمونه آن امام راحل بود و نديديم کسي مانند ايشان باشد اما در اوج عقلانيت بود، خردمند، عاقل و دانشمند بود. آيت الله مصباح يزدي هم که شاگرد امام بودند چنين بودند.
- قيام 19 دي ترکيب درخشاني از غيرت و عقلانيت است. طاغوت هدفش اين بود و مسئله نوشتن آن مقاله در روزنامه اطلاعات يک موضوع دفعي و آني نبود و هدف بزرگي را تعقيب مي کرد. هدف اين بود که قدسيّت امام را بشکنند و آن عظمتي که امام در چشم مردم داشت و مردم بر اساس آن حرکت مي کردند را بشکنند. آنها مي خواستند جايگاه امام را بين مردم تنزل دهند. اگر در روز 19دي آن مشت محکم به دهان طاغوت زده نمي شد اين روند ادامه پيدا مي‌کرد تا اينکه جايگاه امام را در چشم مردم تنزل دهند و مرکزيت نهضت را از بين ببرند.
- کارتر در همان ايام نطقي کرد که ايران دوره پهلوي جزيره ثبات است و اشتباه محاسباتي اشتباهي کرد و يکي از اين اشتباهات محاسباتي همين حرف بود. طاغوت احساس مي کرد موقعيت مناسب است و مي تواند نهضت را با کوبيدن امام که در نجف بودند مي توانند ذکر و ياد و نام امام را مورد خدشه قرار دهند. پس کار بر اساس يک محاسبه و نقشه از قبل طراحي شده بود. مردم قم  با حرکتشان اين محاسبه را به هم زدند. آن ها توطئه کردنداما اين توطئه به ضرر آن ها شد و ارتباط مردم با امام مستحکم تر شد و نهضت را قوي تر کردند. حرکت مردم متضمن چنين محاسبه اي بود و نقشه دشمن را نابود کرد.
- اين محاسبات غلط آمريکا هنوز ادامه دارد و نمونه اش موضوع شهادت شهيد سليماني است که فکر مي کردند با از بين بردن اين شهيد اين حرکت عظيم خاموش مي شود و ديديم که امسال در دومين سالگرد شهادت ايشان اين حرکت عظيم اتفاق افتاد و اينکار چه کسي بود؟ جز کار و دست قدرت الهي بود که اين حرکت عظيم و ابراز ارادت ايجاد شد. دستگاه محاسباتي دشمن الحق غافل و خراب است و نمي توانند ارزيابي درستي از جمهوري اسلامي داشته باشند و تصميم هاي غلط مي گيرند و ناکام مي مانند و بعداز اين هم ناکام مي مانند.
- 19 دي فراموش نمي شود و زنده است و بعد از اين هم فراموش نمي شود. بعد از حادثه 19 دي اين حرکت قمي ها برکت گرفت و به روزهاي انقلاب منتهي شد. امام عظيم الشان پيروز مندانه به کشور بازگشت و جمهوري اسلامي که نظام مردم سالار ديني است برپا شد وبه وجود آمد. 43 سال از آن روز مي گذرد و اين مدت با جهاد و افت و خيز و انواع تحرکات همراه بوده است و اين حوادث را بايد از آن درس گرفت اما يک ملت زنده فقط به گذشته نگاه نمي کند و به اقتضائات زمان خود و وظيفه اي که بر عهده او است و قدم بعدي که بايد چه کند و چشم‌اندازها بايد توجه کند.
- بايد وظايف خود را بشناسيم و گامهاي خود را براي آينده مشخص کنيم و چشم‌انداز را مشخص و به آن چشم بدوزيم و با همه قدرت به سوي آن حرکت کنيم. به اين شکل نهضت به پيروزي واقعي خواهد رسيد.
- امروز فکر جوان هاي حزب اللهي مومن در کشور گسترده است يعني گاهي اوقات انسان نظرنسجي هايي را درباره نظرات مي بيند و اين ها حقيقت ملت ايران را نشان نمي دهد و حقيقت ملت ايران را جريان تشييع شهيد سليماني نشان مي دهد.
- غيرت ديني را حفظ کنيد. عامل نجات کشور در بزنگاه هاي مختلف غيرت ديني ملت ايران است. غيرت ديني است که تهديدها را به فرصت تبديل مي کند. نمونه آن جنگ تحميلي و دفاع 8 ساله بود که غيرت ديني جوانان، پدران، مادران، خواهران و همسران موجب شد جوانان به جبهه بروند و اين جنگ بين‌المللي را که همه با هم همدست شده بودند تا امام و نهضت را شکست دهند به پيروزي برسد و منشا آن اين غيرت ديني بود.
- در برهه کنوني هم شهادت شهيد سليماني که واقعا حادثه اي تاريخي و عجيبي شد. کسي فکر نمي کرد و دوستان هم فکر نمي کردند اين حادثه اينطور عظمت پيدا کند و خداوند متعال به آن عظمت بدهد و هويت واقعي مردم را جلوي چشم همه قرار دهد و ملت ايران زير تابوت شهيد سليماني هويت و وحدت خود را نشان داد.
- شهادت يک شخصيت بزرگي مانند شهيد سليماني از نظر دشمن تهديد بود اما اين تهديد را غيرت ملت مسلمان ايران تبديل به فرصتي کردکه همه آن را ديدند.
- حادثه 9 دي 88 هم از اين نوع است. آنجا هم تهديد بزرگي رخ داد و چندماه هم ادامه داشت اما غيرت ديني به ميدان آمد و اين تهديد رابه فرصت تبديل کرد.
- عامل اصلي اين پيروزي ها وموفقيت ها غيرت ديني مردم است و اين را بايد حفظ کردو افراد موثر در ميان مردم بايد به اين موضوع توجه کنند. دشمن هم حتما ايراد خواهد گرفت اما حقيقت اين است که بايد اين غيرت ديني در مردم محفوظ باقي بماند.
- دشمن حساسيت زدايي نسبت به اصول و بيّنات و مباني انقلاب را در دستور کار دارد. مردم نسبت به مسايل اساسي انقلاب حساسند و کسي تعرضي به اين مباني کند مردم موضع مي گيرند و مي خواهند اين حساسيت را در مردم به تدريج کم کنند. اين را از راه تبليغات وسيعي که اين روزها انجام مي شود در فضاي مجازي و ساير رسانه هاي جمعي بيگانه انجام مي شود.
- برخي افراد گوناگون و افرادي که خيلي ارزشي هم ندارند نه حرفشان و نه فکرشان را برجسته و بزرگ مي کنند و افراد کم مايه و پر مدعايي هستندکه مباني و اصول انقلاب را زير سوال مي برند.
- جمهوري اسلامي و انقلاب اسلامي براي حاکميت دين خدا تشکيل شد. براي اينکه حاکميت جامعه براي شکل و هندسه ديني تنظيم شود و حرکت کند. مردم جان دادند و خون خود را تقديم کردند براي اينکه اين اتفاق بيفتد و اين جزو اصول انقلاب است و مي خواهند اين را تضعيف کنند.
- اينکه با دشمن مذاکره و صحبت کنيم و تعامل کنيم يک حرف ديگر است اما در مقابل زورگويي و حرف دشمن تسليم نشديم و نمي شويم. مي خواهند اين را تضعيف و مي خواهند اين اصول برجسته را کمرنگ کنند. اين بخشي از جنگ نرم وسيع و متنوع دشمن است که آن را دنبال مي کنند. مقابل اين حساسيت‌زدايي بايد ايستاد.
- تصور اينکه اين اصول براي مردم، کشور و آينده سودمند نيست تصور غلطي است و بي انصافي محض است. در اين 43 سال هر جا موفقيت و دست بازي داشته ايم جايي بوده است که افراد با روحيه و انقلابي وارد شده اند و پيش رفته ايم. در زمينه پيشرفت هاي سياسي، علمي، فرهنگي و اجتماعي هر جا افراد مومن و انقلابي وارد ميدان شدند پيشرفت کرديم و هر جا کاري زمين مانده است پاي فساد، اشرافي گري و نگاه هاي غير انقلابي در ميان است.
- مسئله حفظ وحدت در کشور مهم است. بايد عوامل تفرقه را کم کنيم. اختلاف سليقه، نظر، روش و منش وجود دارد اما نبايد بگذاريم به جبهه گيري مقابل هم منجر شود و انسجام عمومي مردم نبايد از بين برود.
- برخي هستند که به شکل طبيعي مقابل انقلاب مي ايستند و نظام هم چاره اي ندارد که در مقابل آن ها بايستد. اما اختلاف نظر و سليقه نبايد منجر به از بين رفتن انسجام ملي شود.
- هستند دشمناني که تخصص آن ها ايجاد اختلاف است و اين جزو مسايل قديمي برخي از اين ها است و بلد هستند اين کارها را انجام دهند. هر جا توانستند اين کار را کردند. نبايد بگذاريم اختلاف ميان شيعه و سني و اختلاف مذهبي در کشور اوج بگيرد.
- شيعه و سني در ايران قرن ها است با هم زندگي کرده اند و مشکلي هم با هم نداشته اند. نبايد گذاشت چنين اختلاف هايي ايجاد شود. ممکن است کسي حرف غلطي بزند و عده اي در مقابل او قرار گيرند. نبايد اين موارد را کش داد و بايد انسجام را حفظ کرد.
- در جوامع اسلامي که اهل سنت زندکي مي کنند گاهي به شدت ابراز علاقه و پشتيباني شنيده مي شود و در کشورهاي مختلف هستند کساني که اينطور با جمهوري اسلامي برخورد مي کنند. امروز جمهوري اسلامي در دنيا مظهر اسلام و حاکميت امت اسلامي است. در سالگرد شهادت شهيد سليماني در کشورهايي که اهل سنت بودند تظاهرات عظيمي برگزار شده است. نبايد تصور کرد که امروز حق داريم با مسئله انسجام ملي با بي توجهي برخورد کنيم.
- تقويت اميد و چشم انداز آينده از مسايل مهم امروز ما است. کساني هستند که تلاش مي کنند اميد را در جوان ها از بين ببرند و آن ها را نسبت به آينده نااميد کنند. اين وظيفه ما است که اين اميد را در دل ها تقويت کرد و اين تنها با حرف زدن محقق نمي شود. بايد تلاش و همت کرد و بسياري از کارهاي مثبت مي‌تواند دل جوانان را لبريز از اميد کند.
- برخي در فضاي مجازي و غير از آن در جهت مخالف اميدوار کردن جوان ها حرکت مي کنند و نبايد اين اجازه را به آن ها داد.
- نگذاريم موفقيت هاي جمهوري اسلامي مکتوم باقي بماند. ما در برخي مسايل مشکلاتي داريم. معيشت مردم و مانند آن از اين مشکلات است. اما برخي اين مشکلات را به گونه اي بيان مي کنند که گويي موفقيتي در نظام نبوده است. ده ها موفقيت در نظام بوده است و بايد اين موفقيت ها را به مردم بگوييم و به ياد مردم و کساني که غفلت کرده اند بياوريم.
- دولتي که امروز بر سر کار است ارتباطاتش با مردم خوب است و ميان مردم مي رود و بين مردم حضور دارد و اين حضور محسوس است اما بايد آن را تکميل کرد. برخي اين حرکت را زير سوال مي برند و نبايد به آن اعتنا کرد. گرچه اين حرکت براي دولتمران خسته کننده است اما بايد ادامه يابد.
- دولت بايد به وعده ها عمل کند و جاهايي هست که وعده اي داده شده است اما در عمل امکانات فراهم نمي شود و بايد به مردم اين توضيح داده شود و بروند واضح به مردم بگويند چرا وعده محقق نشده است. 
- بايد شيوه هايي را که از سوي مردم، صاحبنظران و متخصصان به دولتمردان ارايه مي شود در قالب سازوکاري از اين نظرات استفاده شود و مردم در تصميم سازي هاي دستگاه هاي مسئول در کشور شريک کنند.
- بايد از ظرفيت مردم براي نظارت عمومي استفاده شود. در گوشه و کنار کشور فساد و ويژه خواري هست که مردم مي بينند و بايد از ظرفيت مردم در اين موضوع استفاده شود.
- در مقابل توصيه هايي که به مردم مي شود مسئولان محترم کشور بايد خود را موظف بدانند که با همه وجود کار کنند و من مي بينم که مسئولان کشور در حال کار کردن هستند و زحمت مي کشند و اين زحمات اميدواريم مورد برکت الهي باشد و اين مجاهدت ها را براي مردم ادامه دهند.

 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 جهت عضويت در کانال های خبري سلام لردگان روی تصاویر کليک کنيد
پیوند
سايت رهبري

دولت

مجلس