به مناسبت هفته دفاع مقدس و بازرگشايي مدارس/

«زنگ ايثار و مقاومت» در مدارس شهرستان لردگان نواخته شد+ تصاوير آيين «زنگ ايثار و مقاومت» و بازگشايي مدارس و شروع سال تحصيلي جديد با حضور نماينده مردم شهرستان هاي لردگان و خانميرزا و مسئولين ادارات و نهاد هاي شهرستان لردگان در مدرسه دخترانه نمونه بشرا شهرستان لردگان برگزار شد.

به مناسبت هفته دفاع مقدس و بازرگشايي مدارس/

«زنگ ايثار و مقاومت» در مدارس شهرستان لردگان نواخته شد+ تصاوير آيين «زنگ ايثار و مقاومت» و بازگشايي مدارس و شروع سال تحصيلي جديد با حضور نماينده مردم شهرستان هاي لردگان و خانميرزا و مسئولين ادارات و نهاد هاي شهرستان لردگان در مدرسه دخترانه نمونه بشرا شهرستان لردگان برگزار شد.

نماينده مردم شهرستان هاي لردگان و خانميرزا:

آموزش و پرورش، موتور متحرکه دولت و جامعه است حسين باميري: موتور متحرکه هر دولت و جامعه، وزارت آموزش و پرورش است، چون خشت بناي همه تصميم‌گيري‌ها صفرتا صد بايستي از نظام تعليم و تربيت عبور کند.
اخبار شهرستان و استان
سیاسیجهت عضويت در کانال های خبري سلام لردگان روی تصاویر کليک کنيد
پیوند
سايت رهبري

دولت

مجلس