گفتگو با کارشناس سياسي در شهرستان لردگان:

8 سال جنگ براي توقف انقلاب اسلامي جنگ 8 ساله عراق بر عليه ايران بخش بزرگي از اهداف و سياست هاي کلان آمريکا براي مقابله با انقلابي بود که جريان حاکم بر نظام بين الملل را دگرگون کرد.

گفتگو با کارشناس سياسي در شهرستان لردگان:

8 سال جنگ براي توقف انقلاب اسلامي جنگ 8 ساله عراق بر عليه ايران بخش بزرگي از اهداف و سياست هاي کلان آمريکا براي مقابله با انقلابي بود که جريان حاکم بر نظام بين الملل را دگرگون کرد.
اخبار شهرستان و استان
چند رسانه ای/ نرم افزارهاجهت عضويت در کانال خبري سلام لردگان اينجا را کليک کنيد

 
پیوند
سايت رهبري

دولت

مجلس