ذات بسيج با فعاليت هاي فرهنگي عجين شده است فرمانده ناحيه لردگان گفت: امروزه نقش و جايگاه بسيج بيش از پيش اهميت پيدا کرده است و بسيجيان بايد در تمامي عرصه هاي فرهنگي و اجتماعي حضور موثر و جريان سازي داشته باشند

ذات بسيج با فعاليت هاي فرهنگي عجين شده است فرمانده ناحيه لردگان گفت: امروزه نقش و جايگاه بسيج بيش از پيش اهميت پيدا کرده است و بسيجيان بايد در تمامي عرصه هاي فرهنگي و اجتماعي حضور موثر و جريان سازي داشته باشند

ياداشت/

مناظره ترامپ و بايدن، سکانس واقعي از آمريکاي تاريک و فاسد وظيفه دستگاه ديپلماسي و سياست خارجي طرح برنامه اي مشخص براي ساختار سياست خارجي است زيرا اميد به پيروزي فرد خاصي در انتخابات آمريکا همانقدر بي نتيجه است که برجام و ثمره آن پوچ و نافرجام بود.
اخبار شهرستان و استان
چند رسانه ای/ نرم افزارهاجهت عضويت در کانال خبري سلام لردگان اينجا را کليک کنيد

 
پیوند
سايت رهبري

دولت

مجلس