يادداشت/

امام خميني (ره)؛ بازمانده اي پس از ۱۴۰۰ سال گويي رسالت امام خميني (ره)، همان بازمانده اي پس از ۱۴۰۰ سال تحقق نظام مقتدر اسلامي بود که يزيديان و جانشينان آن قرن ها مانع شده بودند اما در نهايت، تاريخ شکست و رسوايي را نصيب آنها کرد.

يادداشت/

امام خميني (ره)؛ بازمانده اي پس از ۱۴۰۰ سال گويي رسالت امام خميني (ره)، همان بازمانده اي پس از ۱۴۰۰ سال تحقق نظام مقتدر اسلامي بود که يزيديان و جانشينان آن قرن ها مانع شده بودند اما در نهايت، تاريخ شکست و رسوايي را نصيب آنها کرد.

حجت الاسلام رحماني:

رحلت ملکوتي حضرت امام خميني (ره) در چهاردهم خرداد، از سخت ترين و غم انگيز ترين روزهاي عمر ماست امام جمعه شهرستان لردگان گفت: امام خميني (ره) با اتکا بر دين حرکتي را آغاز کرد که همه قدرت هاي عالم در مقابل قدرت اسلام سر فرو آوردند.
اخبار شهرستان و استان
گوناگونجهت عضويت در کانال های خبري سلام لردگان روی تصاویر کليک کنيد
پیوند
سايت رهبري

دولت

مجلس