آخرین اخبار
کد مطلب: 126370
کارشناس سياسي در لردگان:
راه برون رفت شهرستان لردگان ازعقب ماندگي توجه به منافع مردم و دارويي به نام شفافيت است
تاریخ انتشار : 1399/07/06
نمایش : 306
کارشناس علوم سياسي در لردگان گفت: مُهر محروميت را کساني بر پيشاني شهرستان لردگان زده اند که به جاي توزيع عدالت اجتماعي و اقتصادي به توزيع فقر همت گذاشته اند و ظرفيتهاي شهرستان را ناديده گرفتند و دستمالي براي زدودن غبار محروميت از چهره محرومان ندارند.
سيد کمال بخشنده منش،  فعال اجتماعي و کارشناس علوم سياسي در گفتگو با خبرنگار سلام لردگان در خصوص وضعيت اجتماعي و سياسي شهرستان اظهار داشت: شهرستان لردگان يکي از شهرستانهاي مهم استان چهارمحال بختياري که  داراي آب هواي مناسب، طبيعت بکر، منابع طبيعي ومعدني و از لحاظ استراتژيک  نقطه اتصال چهار استان چهارمحال وبختياري، خوزستان، کهگيلويه و اصفهان به هم مي باشد اما اين شهرستان هميشه در محروميت وفقر به سر برده و مي برد و هيچ گاهي مسئولي در خور شأن مردم بر خود نديد تا مرحمي باشد بر دل عاشقان راه  اسلام، استقلال و آزادي.
 
وي بيان داشت: با برچيدن نظام ستم شاهي وروي کار آمدن انقلاب اسلامي شادي وصف ناپذيري به جامعه تزريق و اميدهاي برباد رفته دوباره زنده شد چرا که دمنده در شيپور قيام بر عليه ظلم، ستم، فقر وابستگي و ذلت فقيهي بود فقر شناس و عالمي شجاع، نام انقلابش را انقلاب کوخ نشيناني نهاد که يک تار مويشان را بر کاخ نشينان ترجيح مي داد و همواره نگاهش بر فقيران ومحرومان بوده تا عبرتي باشد براي مسئولين اسلامي که وظيفه خود را فراموش نکنند و آرمانهاي امام وانقلاب را در جامعه پياده و به سرانجام برسانند اما افسوس که راه امام‌ انقلابي کجا وراه الان مسئولين به ظاهر انقلابي کجا؟؟!!
 
اين کارشناس سياسي افزود: يکي از شهرستانهايي که دچار بحران سياسي واقتصادي و هميشه زير يوغ استبداد و استعمار داخلي وخارجي بود شهرستان لردگان هست که الحق والانصاف سهمش را در انقلاب اسلامي به نحو احسن ادا نمود و جانانه پاي دين وکشورش ايستاد تا نظام استبداد و منحوس ساقط و نظام اسلامي بر سرکار بياييد تا روزهاي عزت و سربلندي، شادکامي و شان ومنزلت واقعي خود را پيدا کنند هرچند با تلاشهاي فراوانِ بخشي از مسئولين انقلابي عزت و استقلال ملي تامين شد و نتايج خوبي حاصل شد اما در بعد داخلي  واجرايي به نقاطي که بايد مي رسيدم نرسيدم.
 
وي تصريح کرد: في الحال در لردگان متاسفانه با روي کار آمدن بعضي از مسئوليني که  دنبال منافع شخصي خود هستند و با بده بستانهاي سياسي منافع مردم را به حاشيه رانده اند و نتوانستند حداقل هاي يک زندگي را براي مردم انقلابي تامين کنند و با بازي گرفتن احساسات مردم، در ظاهر دنبال منافع مردم و در باطن دنبال منافع عده اي خاص هستند.
 
بخشنده گفت: چندين دهه هست که با مصلحت تراشيهاي بي پايه واساس  وبه نام انقلاب و درجهت از بين نرفتن آرمانها و امنيت جامعه سرپوشي بر عدم صلاحيت خود گذاشتند اين درحاليست که با اينکار درواقع آرمانهاي انقلاب را ذبح، و امنيت اجتماعي، سياسي و رواني مردم را از بين برده اند. اين روزها حال و روز مردم لردگان خوب نيست، مردمي که منتظر عدالت اجتماعي وسياسي بودند اوضاع و احوالشان به دست مسئوليني ليبرال مسلک و داراي روحيه پير پاتالي افتاده که شور ونشاط را از جامعه لردگان گرفتند و با بي توجهي به نخبگان و جوانان و مهيا نکردن زمينه اشتغال و درآمد اقتصادي عملا به مقابله به آنها پرداخته و مردم را دچار بحران اجتماعي و سياسي کردند.
 
شهرستان نيازمند مديراني با خرد، دانش و صداقت است
وي در ادامه گفت: شهرستان لردگان با توجه به وضعيت فوق العاده اي که دارد و با توجه به محروميت چندين وچند ساله اش عقلاً ومنطقاً بايد برخوردار از مديراني با خرد، دانش، صداقت و مدبر باشد تا با برنامه ريزيهاي دقيق و کارشناسانه و ايجاد کارگروهاي تخصصي وضعيت راکد شهرستان را به وضعيت فعال و ادارات ونهادها را در جهت پيشرفت و آباداني بر خط کند.
 
دارويي به نام شفافيت
وي بيان داشت: علاج بسياري از رنجها ودردهايي که شهرستان لردگان را آزرده کرده است دارويي به نام شفافيت مي باشد که عدم وجود آن باعث کم رنگ شدن حضور مردم در صحنه و ايجاد روحيه بي مسئوليتي و نهايتاً بي هويتي مي شود، اگر شفافيت در کار باشد همه مردم خود را مسئول و هويت خود را پيدا مي کنند و مي دانند پول بيت المال کجا و صرف چه اموري شده و به برنامه هايي که ادارات ونهادها دارند واقف مي شوند و مي توانند به طور راحت اولويت نهادها و ادارات را درک کرده و با کار کارشناسي ونخبگاني از ايجاد هزينه هاي گزاف و بي مورد در کارهايي که اولويت ندارد وجز فرعيات است جلوگيري شود.
 
بخشنده در پايان افزود: همواره عقيده بنده اين است که مُهر محروميت را کساني بر پيشاني اين شهرستان زده اند که به جاي توزيع عدالت اجتماعي و اقتصادي به توزيع فقر همت گذاشته اند و ظرفيتهاي شهرستان را ناديده گرفته و دستمالي براي زدودن غبار محروميت از چهره محرومان ندارند.
اميد است که با تلاش نخبگان و جوانان مطالبه گر، شهرستان لردگان به شان ومنزلت خود رسيده و نام‌ محروميت از روي آن برداشته شود.
انتهاي پيام/630 ل
 
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 جهت عضويت در کانال های خبري سلام لردگان روی تصاویر کليک کنيد
پیوند
سايت رهبري

دولت

مجلس