آخرین اخبار
کد مطلب: 125982
گفتگو با کارشناس ارشد علوم سياسي در شهرستان لردگان
شايعه و ايجاد فضاي رواني؛ طرح شکست خورده محور آمريکا
تاریخ انتشار : 1398/02/23 10:18:10
نمایش : 407
دولت آمريکا بارها اعلام کرده هيچگونه برنامه اي براي روبه رويي نظامي با ايران ندارد چون اين مسئله يک ريسک بزرگ براي منافع آمريکا است و به همين دليل هم ترامپ تاجر، حاضر نيست چنين ريسکي را بکند اگر چه در حد شايعه و شکل دادن به افکار عمومي که برنامه اصلي آنها است و متاسفانه با شکل گيري دسته کاسبان تحريم و کاسبان ايجاد ترس در صدد رسيدن به اين هدف هستند.
به گزارش خبرنگار سلام لردگان؛ محمدرضا عسکري ارمندي کارشناس ارشد علوم سياسي در ارزيابي فضاي کنوني حاکم بر کشور با توجه به تحولات نظام بين الملل گفت: به نظر من جهان امروز همانند يک سيستم عمل مي کند به اين معني که تأثير در هر قمست ساير اجزا را نيز درگير مي کند. به همين دليل هر تصميم و اقدام واحدي به عنوان يک بازيگر مي تواند تأثير ويژه اي بر کل نظام بين الملل داشته باشد، اين مسئله براي همه کشورهاي جهان وجود دارد به خصوص براي جمهوري اسلامي ايران پس از انقلاب، به ويژه که ايران به دليل موقعيت ژئوپليتيک و ژئواستراتژيک از اهميت بالايي در نظام بين الملل برخوردار است.

وي گفت: ايران پس از انقلاب در آن دسته اي قرار گرفته که کاملا مخالف جريان حاکم بر نظام بين الملل بوده و از همان ابتدا قاطعانه مخالفت خود با وضعيت موجود را بيان کرده و خواهان تغيير در وضع موجود بوده است.
همين مسئله براي کشورهايي که داعيه کدخدايي و ابرقدرتي را دارند چندان رضايت بخش نبوده و به خصوص در دهه اخير جمهوري اسلامي ايران اگر چه با شرايط جنگي و سخت ترين تحريم هاي تاريخ مواجه شد اما تبديل به يکي  از قدرت هاي موثر منطقه شده است و اين بيش از هر چيزي آمريکا و غرب را شگفت زده کرده، حمله نظامي، تحريم، انزوا و... نتوانسته ايران رو متوقف کند پس تلاش اتاق فکر آمريکايي و دار و دسته اش ايجاد فضاي رواني در ايران با تکيه بر شايعات سياسي _ امنيتي و اقتصادي بوده است.
در واقع از نظر آنها تنها با ايجاد يک فضاي رواني و استفاده از ابزار تهديد مي توان همانند اهرمي بر جمهوري اسلامي ايران فشار آورد تا از موضع خود کناره گيري کند.

نفوذ در افکار مردم ايران بزرگترين هدف محور آمريکا است

عسکري بيان داشت: اينجا نقش مردم اهميت زيادي دارد، نفوذ در افکار مردم ايران بزرگترين هدف محور آمريکا است و تنها با نفوذ در ذهن ها و شکل دادن به ذهنيت ها به سمت جنگ رواني، اقتصادي و... به دنبال رسيدن به اهداف خود هستند. اگر چه مردم ايران با تکيه بر آگاهي و خرد جمعي فوق العاده بسياري از اين طرح ها را فهميده اند و مانع از تحقق برنامه هاي آنها شده اند اما در هر صورت براي همه مشخص شده است که غرب به رهبري آمريکا از هر دري براي فشار آوردن به ايران استفاده خواهد کرد، در مجموع فضاي حاکم بر کشور بيش از هر چيزي با مشکلات اقتصادي دسته و پنجه نرم مي کند و اين وظيفه مشخص و روشن دولت کنوني که اين مسئله را حل کند اگر چه معتقديم تا کنون موفق نبوده، اما با اين وجود فضاي حاکم بر کشور فضاي توأم با اعتماد و اطمينان خاطر امنيتي است و اين جو ناامني که برخي در صدد دامن زدن به آن هستند در افکار مردم جايي نخواهد داشت.

دولت آمريکا بارها اعلام کرده هيچگونه برنامه اي براي روبه رويي نظامي با ايران ندارد

وي در پاسخ به دليل شکل گرفتن شايعات اخير پيرامون مسائل سياسي _ امنيتي در کشور و اينکه آيا اين نمايش کمدي تهديد از بيرون مي تواند توجيحي براي کمرنگ کردن ناکامي هاي دولت در عرصه هاي مختلف باشد گفت: در واقع معتقدم با توجه به شرايطي که در مسئله قبل مطرح شد مهمترين قسمتي که محور آمريکايي در صدد تصرف و نفوذ به آن هستند افکار مردم ايران است، در اين بين برخي از افراد و مسئولين نيز خواسته يا ناخواسته متاسفانه گرفتار دام آمريکايي مي شوند و حالا با سخنراني يا نوشته و... موجب شکل گرفتن شايعاتي مي شوند که اگر کنترل نشوند پيامد منفي خواهد داشت و البته نبايد فراموش کرد که محور آمريکايي از رسانه فوق العاده قدرتمندي نيز برخوردار است، رسانه امروز نقش اساسي در تشکيل ذهنيت ها داره و آنها هم تماما بر اين بخش سرمايه گذاري هاي کلاني کردند. در اين ارتباط بنده به شکل گيري يک شبکه معتقدم شبکه اي که متشکل از موضع گيري هاي محور آمريکايي، رسانه هاي قدرتمند خارجي و مهمتر از همه اقدامات کاسبان تحريم و کاسبان ترس که منافع و ثروتشان از اين طريق بدست مي آيد. در ارتباط با اصرار جريان حاکم نيز بر امنيتي نشان دادن فضاي کشور بيش از هر چيزي به دليل ضعف سياسي و ناکارآمدي در عرصه هاي مختلف است. در واقع جرياني که با وعدهاي بزرگ و شعارهاي آنچناني قدرت را بدست گرفته اما در واقع در همه زمينه ها با ناکامي روبه رو شده مشخص است که براي سرپوش گذاشتن بر اين ناکامي هاي چه بسا بر شايعات بي اساس از خارج نيز دامن بزند با اين هدف که شرايط نظام بين الملي مانع از تحقق اهداف آنها شده است وگرنه در ارتباط با شايعات تهديد نظامي و... که خود دولت آمريکا بارها اعلام کرده هيچگونه برنامه اي براي روبه رويي نظامي با ايران ندارد چون اين مسئله يک ريسک بزرگ براي منافع آمريکا است و به همين دليل هم ترامپ تاجر حاضر نيست چنين ريسکي رو بکند اگر چه در حد شايعه و شکل دادن به افکار عمومي که برنامه اصلي آنها است و متاسفانه با شکل گيري دسته کاسبان تحريم و کاسبان ايجاد ترس در صدد رسيدن به اين هدف هستند.

قدرت نيروهاي نظامي ايران براي همه دنيا اثبات شده است
اين کارشناس ارشد علوم سياسي بيان داشتند: در واقع در چهل سال اخير نيروهاي مسلح ايران از سپاه، ارتش، نيروي انتظامي، بسيج و.. چه در شرايط انقلابي و چه در جنگ و پس از آن تا به امروز به خوبي از مرزهاي ايران حراست کرده اند، علاوه بر اين با وجود همه ناملايمت هاي بين المللي و تحريم هاي سخت در بسياري از تکنولوژي ها و سلاح هاي دفاعي خودکفا شده اند و حتي در بسياري از موارد از نمونه هاي مشابه خارجي هم پيشي گرفتند. در واقع  قدرت نيروهاي نظامي ايران براي همه دنيا اثبات شده است، کشوري که با دست خالي و در شرايط انقلابي 8 سال ظاهرا با عراق و در اصل با کل دنيا جنگيده و سرانجام هم مقتدرانه پيروز شده حالا با وجود سه دهه از آن جنگ مطمئنن قدرت منحصر به فردي پيدا کرده به خصوص در زمينه نظامي که يکي از قدرتمندترين نيروهاي مسلح خاورميانه است. اصرار جريان حاکم نيز همانطور که گفتم به دليل ناکامي و ناکارآمدي در عرصه هاي مختلف به ويژه اقتصادي است تا شايد  ناکامي هاي خود را به گردن تهديدهاي نظامي آمريکا و... بيندازد و از حل مسئله اقتصاد کشور فرار کند.


شايعه و بلوف، ابزار رواني آمريکا بر عليه ايران است

وي در پاسخ به هدف از شکل دادن به چنين فضاي امنيتي در کشور با تأکيد بر تهديدهاي بيروني و اينکه در اين شرايط وظيفه دولت و دستگاه سياست خارجي چيست گفت: اين مسئله دو بعد دارد، يک بعد خارجي که محور آمريکا پشت آن است و با ساعت ها کار و تلاش متفکرين خود به اين نتيجه رسيده که تنها از طريق شکل دادن به ذهنيت ها و تغيير افکار عمومي با ايجاد ترس و دلهره همان کاري که داعش در عراق و سوريه کرد بتواند در ايران نيز انجام بدهد که البته با آگاهي اکثريت مردم با ناکامي گسترده روبه رو شده است و ديگري بعد داخلي است که شامل افرادي مي شود که ناخواسته و بدون اطلاعات کافي اسير اين بازي ها مي شوند و ديگري کاسبان تحريم و کاسبان ايجاد ترس است که خود نشان دهنده خائن بودن به ميهن و مردم مي شود، در ارتباط با وظيفه دولت نيز خود اعضاي حاکم در دولت بايد در ابتدا تکيه گاه و پشتوانه مردم باشند و با انجام اقدامات درست اقتصاد کشور را از اين وضعيت خارج کنند، با يک دستگاه سياست خارجي قدرتمند و هوشمند در صدد ارتباط با کشورهاي منطقه باشند و از هر گونه بيان مسائل تهديد آميز خارجي که بيشتر جنبه نمايشي و به اصطلاح بلوف دارند خودداري کنند وبا دقت بيشتر موضع گيري کنند و همچنين بيش از هر چيزي به مشکلات مردم رسيدگي کنند به خصوص در زمينه اقتصادي که گلايه هاي مردم واقعا شنيدني است و نياز به رسيدگي همه جانبه دارد.

انتهاي پيام/630 ل
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 


جهت عضويت در کانال خبري سلام لردگان اينجا را کليک کنيد

 
پیوند
سايت رهبري

دولت

مجلس