به باورها و عقايد سالمندان احترام بگذاريد

هر فرد ارزشها، باورها و فرهنگ خاص خودش را دارد و اين نكته اي است كه در ارتباط با سالمندان نبايد فراموش كرد. عقايد و ارزش هاي سالمندان امروز، در جامعه اي كاملاً متفاوت با جامعهي كنوني شكل گرفته است.

 

آنها حوادث تاريخي و شرايط اقتصادي – اجتماعي دشواري را پشت سر گذاشته اند. درك آنچه بر سالمند كنوني گذشته است براي شما ممكن است سخت باشد و تنها يك ارتباط خوب مي تواند اين شكاف نسلي را هموار سازد.

 

خواسته‌هايشان را جويا شويد

اولين قدم براي برقراري ارتباط با سالمندان اين است که سالمندان را بشناسيد و اين شناخت با مطلع شدن از خواسته هايشان بهتر شکل مي‌گيرد. براي شناخت سالمند بايد از آنان سؤال كنيد تا بتوانيد نگراني هاي آنها را بهتر بفهميد وكمك بهتري به ايشان عرضه كنيد.

 

به ياد داشته باشيم در برابر پاسخ سالمند صبور باشيم و وقت بيشتري صرف كنيم و اگر سالمند در حال صحبت كردن است، به او فرصت دهيد تا حرفش را تمام كند و جملهي او را خودمان كامل نكنيم و در نهايت يه مي‌دانم به آن بچسبانيم. 

 

شنونده مشتاق و همدلي براي سالمندان باشيد

لازم است حين گفت و گو با سالمندان، به گفته هاي آنان ارزش و احترام بگذاريد. به صحبت هاي آنان خوب و دقيق گوش بدهيد. گوش دادن فعالانه چيزي بيش از شنيدن ساده است و در واقع همدلي با سالمند است. همدلي با سالمند يعني خودمان را جاي فرد سالمند بگذاريم و بفهميم كه او در موقعيت هاي مختلف چه فكر يا احساسي دارد.

 

سالمندان به شدت پذيراي ارتباطات غير کلامي شما مانند لبخند زدن، تكان دادن سر براي تأييد، نگاه كردن، ارتباط چشمي، گرفتن دست، تعارف با دست و ... هستند. بنابراين با يک اخموتخم ساده سبب رنجيده شدن آنها مي‌ويد و با يک لبخند ساده مي‌توانيد اشتياق خود براي برقراري رابطه با آنها را نشان داده و به آن‌ها روحيه دهيد.

 

در ميان گذاشتن روزمرگي‌هايتان با او

حرف زدن با سالمندان و گفتن نظرات و عقايد، مسائل روزمره‌تان و همچنين درميان گذاشتن احساس و عواطفتان با آن‌ها، بيانگر ارزشي که براي آن‌ها و نظرشان قائل مي‌شويد است.

 

به لحن و تن صدايتان توجه کنيد

يک سالمند به لحن و تن صداي شما هنگام گفتگو با اوبسيار توجه دارد. پس سعي کنيد با لحني آرام، شمرده و با احترام با او صحبت کنيد و از افعال جمع و غير دستوري استفاده کنيد. حتي اگر سالمندي ناشنوا باشد هيچ گاه نبايد براي صحبت كردن با او صدايتان را بلند كنيد يا فرياد بزنيد. براي اينكه او حرف هاي ما را بشنود، با صداي معمولي و نزديک گوشي كه شنوايي بهتري دارد وبا اشاره صحبت كنيد.

 

ارتباط تماسي با سالمند برقرار کنيد 

 

يکي از ابتدايي ترين و خصوصي ترين شكل برقراري ارتباط با سالمند لمس كردن است  بسياري از سالمندان محروميت لمسي دارند. در برقراري ارتباط با سالمندان سه نوع ارتباط لمسي وجود دارد:

 

– تماس عاطفي: لمس محبت‌آميز يكي از نيازهاي انساني است. مانند وقتي كه پدر بزرگ يا مادر بزرگ را در آغوش مي‌گيريد و آنها را مي‌بوسيد. محبت، تفاهم، اعتماد، اميد و علاقه را مي‌توان با نگه داشتن دستي لرزان در دستي قوي به ديگري منتقل كرد.

 

- تماس حمايتي: براي كمك به سالمند به كار مي‌رود. مانند وقتي كه به سالمند براي بلند شدن از زمين كمك مي‌كنيد.

 

– تماسس كنشي: به منظور ادب و احترام به كار مي‌رود. مانند دست زدن به پشت سالمند و تعارف و تقدم براي عبور

 

ارتباط برقرار کردن با سالمندان بداخلاق

اگر بداخلاقي سالمندان عارضه پيري باشد مثلا در اثر بيماري هاي اين دوران يا معلول احساس بي کفايتي به خاطر از دست دادن کار و همکاران يا به خاطر احساس مزاحمت و سربار بودن و از اين قبيل باشد ،با فراهم آوردن شرايط بهتر و با تلقين مفيد بودن و رحمت بودنشان در خانواده مي توانيد بدخلقي هايشان را چاره کنيد. و آن‌ها را به آرامش، گفتگو و معشرتي دوستانه دعوت کنيد.

 

فرزندت را به من بنما تا بگويم که تو کيستي

فرزندان شما شبانه روز شاهد رفتار شما با سالمندان هستند. آنها هم در شرايط فعلي شما قرار خواهند گرفت. دوست داريد چه رفتاري با شما داشته باشند؟احتمالا هيچ گاه تاکنون به چنين چيزهايي فکر نکرده ايد. زيرا با ميل طبيعي انسان مخالف است. بشر در روياهاي خود همواره چيزهايي را که مطلوب او هستند در نظر مي گيرد و آينده خود را آن طور که دوست دارد مجسم مي نمايد.

 

به عبارتي نفس ما، ما را فريب مي دهد. البته اگر هم به چنين روزهايي فکر کنيم خودمان را از هر عيب و نقصي مبرا فرض مي کنيم حال آنکه اين چنين نيست. پس واقع بينانه وقتي به سالمندان مي نگريد خودتان را جاي آنها در نظر بگيريد و با رحم کردن در حق ايشان به خودتان لطف کنيد.