آخرین اخبار
کد مطلب: 125087
ياداشت/
برجام دو ساله از حرکت ايستاد!
تاریخ انتشار : 1396/04/25 11:31:36
نمایش : 2460
برجام فقط يک دستاورد داشت و آن هم اينکه چرخه اقتصاد و کشور هاي 1+5 در حال به باد نشستن است و چرخه اقتصاد ما روز به روز در حال رکود...
به گزارش خبرنگار سلام لردگان؛  در انتخابات رياست جمهوري سال 92 آقاي روحاني در مناظره ها و تبليغات انتخاباتي خود مدام وعده هاي را مبني بر چرخيدن سانتريفيوژها و چرخ اقتصاد مي داد که بر همين اساس مردم تا حدودي به اين وعده ها اعتماد کردند و ايشان را براي رياست جمهوري انتخاب نمودند. در همين راستا بعد از انتخاب تيم هسته اي دولت متشکل از کارشناسان فن، مذاکرات رسمي خود را با کشورهاي 1+5 آغاز نمودند که نتيجه مذاکرات فشرده منتج به امضاء برجام گرديد؛ يادمان نرفته که در آغاز امضاي برجام توصيفاتي از قبيل کليد چرخيد ايران خنديد، ايران برقله توافق، جهان تغيير کرد، کليد تدبير قفل تحريم را گشود، روز خوب توافق اتمي، توافق عزتمندانه، غروب تحريم ساحل توافق، حصر ايران شکست، فتح الفتوح ديپلماسي ايران و ... در روزنامه هاي زنجيره اي آن روز پر شده بود اما با مرور زمان اين توافق رنگ باخت و آمريکا که به زعم آقايان کدخداي منطقه و جهان است به اين توافق به بهانه هاي واهي نظير حمايت ايران از گروه هاي تروريست( گروه هاي مقاومت) مسائل حقوق بشري، دخالت ايران در امورات کشورهاي منطقه و ... پايبند نبوده و نيست و اين موضوعات در حاليست که آنروزها دلسوزان نظام از اين توافق ( برجام) به نيکي ياد نکردند و دولتمردان را از اجراي يکطرفه برجام بدون راستي آزمايي و گرفتن تضمين هاي را ستين نه تضمين هايي که جان کري داده بود برخور داشتند ولي دولت فعلي با الفاظي نظير بي سواد، دلواپس، حرف مفت زدن، به جهنم و... دلسوزان را نوازش کردند و امروز هم تقريباً دو سال از اجراي توافق ننگين برجام مي گذرد، دم خروس به گونه اي بيرون زده که همان مذاکره کنندگان نسبت به عدم پايبندي گروه هاي 1+5 اذعان کرده و عنوان مي دارند که دستاورد برجام براي ما تقريباً هيچ بوده است .
و آنجا که دوباره رييس بانک مرکزي از عدم همکاري بانک هاي بزرگ دنيا در مناسبات مالي و پولي پرده برداشته و اخيراً هم وزير امور خارجه عنوان داشته «  آمريکا توجه آنچناني در اجراي برجام نداشته» و نمونه هايي از اين قبيل اعترافات که از زبان بعضاً تيم هسته اي و يا دولتمردان عنوان شده است .
حال جاي سئوال اينجاست آيا چرخ اقتصاد و زندگي مردم مي چرخد يا نه ؟
آيا ميوه هاي برجام قابل استفاده است يا نه ؟
آيا تحريم هاي کمرشکن از سرملت رخت بربسته است يا نه ؟
آيا مبادلات تجاري ومالي و پولي به سهولت انجام مي گيرد يا نه ؟
آيا چرخه توليد در حال رونق است يا در حال رکود؟
آيا زحمت خونين بار و مشقت بار دانشمندان هسته اي مان به بار نشسته يا نه ؟
و آيا هاي ديگر ..
برجام فقط يک دستاورد داشت و آن هم اينکه چرخه اقتصاد و کشور هاي 1+5 در حال به بار نشستن است و چرخه اقتصاد ما روز به روز در حال رکود.
 
انتهاي ياداشت/630 ل
 
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 


جهت عضويت در کانال خبري سلام لردگان اينجا را کليک کنيد

 
پیوند
سايت رهبري

دولت

مجلس