آخرین اخبار
کد مطلب: 125763
رهبر معظم انقلاب اسلامي در اجتماع عظيم و پرشکوه بسيجيان در ورزشگاه يکصد هزار نفري آزادي:
ملت ايران با شکست دادن تحريم سيلي ديگري به آمريکا خواهد زد
تاریخ انتشار : 1397/07/13
نمایش : 770
حضرت آيت الله خامنه اي «عظمت ايران، اقتدار جمهوري اسلامي و شکست ناپذيري ملت ايران» را سه واقعيت انکارناپذير برشمردند و افزودند: اينها رجزخواني نيست، واقعياتي است که دشمنان آرزو مي کنند ملت ايران آنها را نداند يا مورد غفلت قرار دهد تا درباره اوضاع کشور و توانايي هاي خود، دچار گمان غلط شود.
حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در اجتماع عظيم و پرشکوه بسيجيان در ورزشگاه يکصد هزار نفري آزادي با تأکيد بر اينکه جوانان، راه حل مشکلات کشور هستند، به ارائه تحليلي از شرايط حساس کنوني پرداختند و افزودند: امريکايي ها با عربده کشي، بيان سخنان سخيف و تصوراتي واهي درصدد تصويرسازي کاملاً وارونه از قدرت خود و از اوضاع ايران هستند اما مجموعه عظيم جوانان ميهن و ملت بزرگ ايران مي دانند که بايد با ناکام گذاشتن آخرين حربه باقيمانده دشمن يعني تحريم، سيلي ديگري به امريکا بزنند که ان‌شاءالله خواهند زد.

رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به حماسه نوراني و پرشکوه حضرت زينب کبري(س) و حضرت امام سجاد(ع) در جاودانه کردن واقعه عاشورا به در پيش بودن ايام اربعين حسيني اشاره و خاطرنشان کردند: حماسه بزرگ اربعين که با حضور ملت ايران، ملت عراق و مسلمانان ديگر کشورها هر سال تکرار مي شود پديده فوق العاده مهمي است که به فضل الهي و در هنگام نياز شديد دنياي اسلام شکل گرفته است.
ايشان، عربده کشي هاي سران امريکاي جهانخوار و استکبار، قدرت‌نمايي جوانان مؤمن و پيروزي هاي پي در پي آنان در ميدانهاي مختلف، و در عين حال مشکلات اقتصادي و تنگي معيشت بخش بزرگي از مردم و نيز حساس شدن و تلاش و تکاپوي نخبگان براي ارائه راه‌حل‌هاي مشکلات را جهات مختلف شرايط حساس کشور خواندند.
حضرت آيت الله خامنه اي «عظمت ايران، اقتدار جمهوري اسلامي و شکست ناپذيري ملت ايران» را سه واقعيت انکارناپذير برشمردند و افزودند: اينها رجزخواني نيست، واقعياتي است که دشمنان آرزو مي کنند ملت ايران آنها را نداند يا مورد غفلت قرار دهد تا درباره اوضاع کشور و توانايي هاي خود، دچار گمان غلط شود.
حضرت آيت الله خامنه اي در تشريح بيشتر اين واقعيات سه گانه، عظمت ايران را امري تاريخي دانستند و افزودند: به استثناي ۲۰۰ سال منتهي به پيروزي انقلاب اسلامي (يعني از اواسط دوران قاجار تا پايان پهلوي) ايران عزيز ما در عرصه هاي مختلف سرآمد ملتهاي مسلمان و در برهه‌هايي حتي سرآمد همه ملتها بوده است.
رهبر انقلاب اسلامي، نجات ايران از سلطه ظالمانه انگليس و امريکا را براي اثبات اقتدار جمهوري اسلامي کافي دانستند و افزودند: نجات کشور از شر حکومت استبدادي و سلطنتي موروثي، ايستادگي در مقابل همه توطئه هاي ۴۰ سال اخير و افزايش اعتبار و احترام ايران در منطقه و جهان از ديگر نمودهاي اقتدار جمهوري اسلامي است.
ايشان همچنين يادآور شدند: نظام اسلامي در ۸ سال جنگ تحميلي در مقابل جبهه وسيع دشمنان پيروز شد و با حفظ تماميت ارضي کشور، اولين بار در قرنهاي اخير اجازه نداد مهاجمان بخشي از ميهن عزيزمان را تجزيه کنند يا با تداوم حضور نظامي در ايران، ملت را تحقير کنند.
حضرت آيت الله خامنه اي، شکست ناپذيري ملت ايران را ناشي از برکت اسلام عزيز دانستند و افزودند: اين شکست ناپذيري را مي توان در پيروزي اين ملت بزرگ در انقلاب اسلامي و دفاع مقدس و نيز ايستادگي در مقابل همه توطئه هاي ۴۰ سال اخير مشاهده کرد چرا که ملت در مواجهه با توطئه ها و اقدامات مختلف دشمن، هيچگاه احساس ضعف و خستگي نداشته و عقب نشيني نکرده است.
حضرت آيت الله خامنه اي با تشبيه عرصه نبرد سياسي و اقتصادي با جنگ نظامي، «غرور» را آفت پيروزي در همه اين عرصه ها خواندند و خاطرنشان کردند: مغرور شدن، ما را به بي عملي، بي ابتکاري و نداشتن طرح و نقشه مي کشاند و موجب پيروزي دشمن مي شود.
رهبر انقلاب افزودند: هنوز در اوايل راه هستيم و بايد با تلاش و مجاهدت و راه بلدي، شجاعت و تدبير و استفاده صحيح از امکانات، مسير پيشرفت را ادامه دهيم و به قله مورد نظر ملت و انقلاب برسيم.
ايشان بخش مهمي از سخنانشان را به تبيين نقش جوانان در تحولات چهل سال اخير اختصاص دادند و تأکيد  کردند: جوانان عزيز بدانيد که شما نوک پيکان حرکت عظيم ملي هستيد، شما بايد راه را باز کنيد. پيران مجرب هم اگر خسته و بي حال و از کار افتاده نباشند، مي توانند شما را راهنمايي کنند اما موتور پيش‌برنده اين قطار شما جوانان هستيد.
رهبر انقلاب با اشاره به پيشتازي و نقش تعيين کننده  جوانان در جهاد با طاغوت پيش از پيروزي انقلاب، مقطع پيروزي، جهاد با تجزيه طلبان در سالهاي اول انقلاب، ارائه خدمات فراوان به ملت در جهاد سازندگي، جهاد با تروريسم منافق و خائن در اوايل دهه ۶۰، هشت سال جنگ تحميلي، تلاش براي ترميم خرابي ها بعد از جنگ، جهاد فرهنگي در مقابل تهاجم فرهنگي دشمن در دهه ۷۰، و جهاد علمي و جهش وار در آغاز دهه ۸۰  افزودند: در سالهاي اخير نيز جوانان در جهاد با تروريسم تکفيري پيشتاز بوده اند و امروز هم با احساس انگيزه و تکليف و در جهادي فکري و عملي و با هدف گشودن گره هاي اقتصادي، پيشنهادهاي پخته و کارگشا مي دهند.
رهبر انقلاب اسلامي وجود دهها هزار گروه جهادي جوان در سراسر کشور و خدمات بي پايان آنها به ويژه به طبقات ضعيف را سرمايه اي عظيم دانستند که آينده اي بهتر را مژده مي دهد.
حضرت آيت الله خامنه اي جوانان را صاحب کشور خواندند و در نکته اي خاص افزودند: عده‌اي تصور مي کنند که من از انحرافات برخي جوانان مطلع نيستم اما اينگونه جوانان جزو ريزشها هستند که رويش ها بر آنان غلبه دارد و تمجيد و تحسين من از جوانان، با اطلاع کافي از اينگونه مسائل صورت مي گيرد.
حضرت آيت الله خامنه اي با انتقاد از کساني که نقش کاملاً تعيين کننده جوانان را در حال و آينده کشور مورد توجه قرار نمي دهند، افزودند: اينگونه افراد مي خواهند جوانان را مشکل کشور وانمود کنند و يا آنها را به مشکل کشور تبديل کنند اما اينجانب با اعتقاد تأکيد مي کنم که جوانان راه حل کشورند نه مشکل کشور.
رهبر انقلاب اسلامي با تأکيد بر اينکه راه پيشرفت کشور باز است اما اين راه همراه با موانع و فراز و نشيب هايي است که بايد آنها را پشت سر گذاشت، گفتند: پيمودن مسير پيشرفت و برداشتن موانع اين مسير شرايطي دارد که گام اول آن، «درک و احساس وجود و حضور دشمن» است زيرا تا انسان حضور دشمن را حس نکند، سنگر و حفاظ و سلاح لازم تهيه نمي‌کند.
حضرت آيت الله خامنه اي افزودند: البته آن روشنفکر نماي راحت طلب و منافق و رياکار که اساساً دشمنيِ امريکا را انکار مي کند و براي دولت و ملت ايران، نسخه تسليم در مقابل امريکا  مي نويسد، اگر عامل امريکا نباشد، مرد ميدانِ پيشرفت کشور نيست.
ايشان شرط دوم براي پيمودن مسير پرفراز و نشيب پيشرفت را، «اعتماد به نفس و عزم بر ايستادگي» دانستند و خاطرنشان کردند: انسانهاي بي روحيه، ترسو، مأيوس، تنبل، فرصت طلب و خود کم‌بين، در اين ميدان اگر خود مانعي براي ديگران نشوند، نمي توانند هيچ هنري از خود نشان دهند.
رهبر انقلاب اسلامي تأکيد کردند: البته جوانان کشور چه در دوران نهضت اسلامي و چه در مقاطع مختلف چهل سال گذشته، به اين بليّه مبتلا نبوده، و همواره بدون ترديد و ترس و بُزدلي، اعتماد به نفس و شجاعت داشته اند.
حضرت آيت الله خامنه اي شرط سوم براي حرکت در مسير پيشرفت و فائق آمدن بر موانع را، «فهم درست از تهديد دشمن و شناخت صحيح از عرصه نبرد» برشمردند و تأکيد کردند: اولين عرصه نبرد، «اسلام و ايمان اسلامي» است زيرا امريکا از اسلام و انقلاب اسلامي سيلي خورده است و انقلاب دست آنها را که همه‌کاره کشور بودند، از ايران کوتاه کرد.
رهبر انقلاب اسلامي خاطرنشان کردند: برخي افراد نِق‌زن مي گويند، از امريکا بدگويي نشود تا با ايران دشمني نکند در حالي‌که کينه آنها فقط از شعار مرگ بر آمريکاي ملت ايران نيست، بلکه آنها با اصل اسلام و انقلاب اسلامي مخالفند زيرا از سربلند کردنِ يک قدرت اسلامي بزرگ و انقلابي در منطقه بشدت هراس دارند و بر همين اساس تلاش مي کنند تا عناصر قدرت کشور را از بين ببرند.
حضرت آيت الله خامنه اي با تأکيد بر اينکه هدف استکبار، ضربه زدن به عناصر اقتدار ايران اسلامي است، گفتند: استقرار و ثبات اجتماعي، امنيت و وحدت ملي، پايبندي به اصول و مباني انقلاب ادامه حرکت پيشرفت رو به توسعه علمي، گسترش و تعميق فرهنگ انقلابي و اسلامي، پيشرفت دفاعي و موشکي و حضور در منطقه، عناصر اقتدار جمهوري اسلامي است و دشمنان به دنبال ضربه زدن به اين عناصر قدرت هستند.
ايشان «فهم صحيح واقعيت هاي ايران و جهان و گرفتار نشدن در تصوير سازي هاي غلط» را يکي ديگر از شروط غلبه بر موانع پيشرفت برشمردند و افزودند: بدخواهان و کينه توزان ملت ايران، تلاش دارند با استفاده از ابزارهاي رسانه اي بويژه رسانه هاي نوپديد، تصوير سازي غلطي از ايران، منطقه و همچنين از خودشان، انجام دهند و افکار عمومي ايران را از واقعيات منحرف کنند.
رهبر انقلاب اسلامي يکي از اين تصويرسازي هاي غلط را، «القاي در موضع قدرت بودن امريکا» دانستند و خاطرنشان کردند: با وجود قدرت سخت افزاري امريکايي‌ها، واقعيت آن است که آنها در موضع قدرت نيستند زيرا عامل اصلي و تعيين کننده قدرت در تقابل هاي جهاني، «قدرت نرم افزاري» به معناي منطق، استدلال و حرف نو است که امريکا در اين موارد بشدت ضعيف است و بدليل فقدان منطق و استدلال، بر مبناي زورگويي سخن مي گويد.
حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به مفتضح شدن «ليبرال دموکراسي» امريکا و رواج انتقاد از آن در دنيا، افزودند: به همين دليل است که امريکا با وجود قدرت اتمي و تکنولوژي پيشرفته و توانايي هاي مالي فراوان، در بسياري از مناطق، همچون عراق، سوريه، لبنان، پاکستان و افغانستان شکست خورد و شکست هاي ديگري هم در انتظار امريکا است.
رهبر انقلاب اسلامي به تصويرسازي خدعه آميز و غيرواقعي دشمنان از ايران اشاره کردند و گفتند: آنها تلاش دارند با ارائه تصويرهاي غلط از ايران اسلامي، نظرات باطل شان را به افکار عمومي دنيا و ملت ايران، بباورانند.
ايشان با اشاره به وجود مشکلات اقتصادي در کشور افزودند: امريکايي‌ها با تکيه بر اين مشکلات، خيالاتي را در سرِ کم مغز و بي تدبيرشان مي پرورانند. بر همين اساس اخيراً رئيس جمهور امريکا به برخي سران اروپا گفته است اگر تا دو سه ماه صبر کنيد کار جمهوري اسلامي ايران تمام است.

حضرت آيت الله خامنه اي خاطرنشان کردند: اين خيالات، انسان را به ياد سخنان چهل سال قبل امريکايي‌ها و نوکران آنها در داخل مي اندازد که به يکديگر مژده سرنگوني شش ماهه جمهوري اسلامي را مي دادند اما اکنون چهار دهه از عمر نظام اسلامي گذشته است.
رهبر انقلاب اسلامي، دل خوشي هاي رئيس جمهور بيچاره امريکا را نتيجه نشناختن انقلاب اسلامي و ملت ايران و روحيه ايماني و انقلابي اين ملت دانستند و تأکيد کردند: اين تحليل غلط، موجب گمراهي امريکاييها در چهل سال گذشته، شده است که بايد خداوند را به دليل اينکه دشمنان ملت ايران را از نادانان و ابله ها قرار داده است، شکرگزار بود.
حضرت آيت الله خامنه اي خاطرنشان کردند: البته ما مشکلات اقتصادي و عيوبي همچون «اقتصاد نفتي»، «ضعيف بودن فرهنگ صرفه جويي» و «اسراف» در جامعه داريم اما اين موارد عيب واقعي نيستند، عيب واقعي «بن بست» است که البته در کشور بن بست وجود ندارد.
ايشان با تأکيد بر اينکه عده اي در تلاش براي القاي اين تفکر به جوانان هستند که هيچ راه حلي جز پناه بردن به دشمن وجود ندارد، گفتند: دشمن مي خواهد ملت ايران را به اين جمع بندي برساند که در کشور بن بست است و هيچ راهي جز زانو زدن و تسليم شدن در مقابل امريکا وجود ندارد.
رهبر انقلاب اسلامي افزودند: من صريحاً اعلام مي کنم، کساني که در داخل، اين فکرِ مطلوب و محبوب دشمن را ترويج مي کنند، در حال انجام دادن بزرگترين خيانت در حق کشور و ملت هستند.
حضرت آيت الله خامنه اي تأکيد کردند: البته اين اتفاق نخواهد افتاد و به حولِ قوه الهي و با همراهي مردم و جوانان، تا جان و توان دارم نخواهم گذاشت چنين اتفاقي در کشور بيفتد.
ايشان با تأکيد بر لزوم شناخت و ارائه تصوير و جايگاه واقعي کشور و ملت ايران گفتند: سياستمداران بزرگ و مغزهاي سياسي سنجيده دنيا، ملت ايران را به دليل چهل سال ايستادگي در مقابل فشارها و در عين حال پيشرفت و تبديل شدن به يک قدرت تأثيرگذار، تحسين مي کنند.
رهبر انقلاب اسلامي، ظرفيتهاي فراوان جغرافيايي، اقليمي، نيروي انساني و منابع زيرزميني و روزميني در کشور را يکي ديگر از واقعيت هاي ايران برشمردند و افزودند: ما از اين ظرفيت ها به درستي استفاده نکرده ايم و توصيه هميشگي من به مسئولان اين است که ظرفيت ها را شناسايي و استفاده کنيد.
حضرت آيت الله خامنه اي، جوانان مؤمن را ظرفيت بالفعل کشور خواندند و گفتند: تصوير واقعي کشور همين جوانان مؤمني هستند که در صحنه هاي مختلف، توانايي هاي دفاعي، علمي، فرهنگي و اجتماعي خود را بروز داده اند.
ايشان در ادامه به موضوع تحريم هاي امريکا اشاره کردند و افزودند: وضع تحريم ها به اين معنا است که دشمن هيچ راه ديگري براي مقابله با نظام اسلامي به غير از تحريم اقتصادي ندارد اما همين تحريم هاي اقتصادي نيز شکننده تر از اقتصاد ملي ما است.
رهبر انقلاب اسلامي تأکيد کردند: اقتصاد ملي کشور مي تواند تحريم را شکست دهد و به حول و قوه الهي، تحريم ها را شکست خواهيم داد و شکست تحريم به معناي شکست امريکا است و امريکا بايد با اين شکست، يک سيلي ديگر از ملت ايران بخورد.
حضرت آيت الله خامنه اي مجموعه عظيم و مردمي بسيج در سراسر کشور را که به الگويي براي برخي ملتهاي ديگر تبديل شده، يکي ديگر از واقعيات ايران اسلامي برشمردند و گفتند: بسيج مردمي يکي از نقاط برجسته تصوير واقعي کشور است که در مقابل تهديد دشمن نه تنها عقب نشيني نمي کند بلکه بر ايمانش افزوده مي شود و به همين دليل، دشمن و عوامل او، مخالفت زيادي با بسيج دارند.
ايشان نقاط درخشان و برجسته اي همچون گروههاي جهادي، بسيج سازندگي، اردوهاي راهيان نور، راهپيمايي ها، مراسم اعتکاف و عزاداري هاي حسيني را از ديگر واقعيات ايران برشمردند و تأکيد کردند: براي شناخت صحيح ملت ايران بايد به اين موارد توجه شود.
رهبر انقلاب اسلامي در اين بخش از سخنان خود دستگاههاي مسئول را موظف به مساعدت و همکاري با فعاليتهاي بسيج، اردوهاي جهادي و کاروانهاي راهيان نور دانستند.
حضرت آيت الله خامنه اي بخش پاياني سخنانشان را در اجتماع عظيم بسيجيان در ورزشگاه يکصد هزار نفري آزادي به بيان چند نکته اختصاص دادند.
ايشان با اشاره به تلاش دشمن براي اثرگذاري بر افکار عمومي با استفاده از ابزار رسانه گفتند: ابزار رسانه مهم است و اگر دست دشمن باشد، ابزار خطرناکي است که مي توان آن را به سلاح شيميايي در جنگ هاي نظامي تشبيه کرد.
رهبر انقلاب اسلامي استفاده دشمنان از راديو، تلويزيون، اينترنت، شبکه هاي اجتماعي و فضاي مجازي را عليه افکار عمومي ملت خاطرنشان کردند و خطاب به کساني که مسئوليت بخش ارتباطات را بر عهده دارند، تأکيد کردند: همچنانکه در جلسات حضوري هم تذکر داده شده است به اين مسائل درست توجه کنيد و با ايفاي جدي وظايف خود، ابزاري نشويد که دشمن راحت بتواند سلاح شيميايي خود را عليه مردم بکار گيرد.
«ضرورت وحدت، عزم راسخ و احساس قدرت» دومين نکته بخش پاياني سخنان رهبر انقلاب بود.

ايشان تأکيد کردند: بايد با حضور قدرتمندانه ملت و بويژه جوانان مؤمن در وسط ميدان، هم جهتي و هم سخني مسئولان، و همدلي مردم و مسئولان، به دشمن پيام قدرت داد چرا که اگر دشمن در حرف و رفتار و منش زندگي مردم، خود را با مجموعه اي مقتدر روبرو نبيند، گستاخ و جري مي شود.
حضرت آيت الله خامنه اي قاطعانه تأکيد کردند: واقعيات کشور نشان مي دهد ملت و نسل جوانش تصميم گرفته ديگر تحقير نشود، دنباله رو قدرتهاي بيگانه و دشمن نگردد و ايران عزيز را به اوج عزت و افتخار برساند که به فضل الهي، عزم و توانايي اين کار را دارد.
رهبر انقلاب اجتماع امروز در ورزشگاه يکصد هزار نفري را يادآور اجتماع عظيم بسيجيان در اواسط دهه ۶۰ دانستند و افزودند: آن اجتماع عظيم به حرکت و پيروزي هاي بزرگ براي کشور تبديل شد و ان شاءالله شما جوانان عزيز هم در ميدانهاي علمي، فعاليت و تحرک اقتصادي، کارآفريني، تلاش فردي و اجتماعي، شبکه سازي اجتماعي و فرهنگي و نيز حرکتهاي لازم آتش به اختيار، موفق و پيروز خواهيد شد.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 


جهت عضويت در کانال خبري سلام لردگان اينجا را کليک کنيد

 
پیوند
سايت رهبري

دولت

مجلس