روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد ؛
پرستاران لردگاني برگزيده کشوري شدند
به گزارش سلام لردگان و به نقل از مدير روابط عمومي و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد ، از معرفي ۱۲ نفر پرستار اين دانشگاه به عنوان پرستاران برگزيده کشور خبر داد. سيد علي درخشان گفت : از بيمارستان شهداي لردگان نيز زهرا سليمي قلعه تکي و عزت الله جمالي به عنوان پرستاران برگزيده کشوري معرفي شدند. مدير روابط عمومي و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد در ادامه به تشريح مشخصات پرستاران برگزيده کشوري هيئت مديره نظام پرستاري دانشگاه علوم پزشکي استان در سال ۱۴۰۱ پرداخت و افزود : در مجموع ۱۱ پرستار از سوي اين هيئت مديره به عنوان برگزيده معرفي شده اند. درخشان گفت : سميه مددي ، معصومه بهارلو ، سجاد افراسيايي از بيمارستان ، ولي عصر ( عج ) بروجن ، مهرداد محمدي ارمندي ، حميد حسني و محمد موسوي از بيمارستان شهداء لردگان و فريده يزداني از بازنشتگان سال ۱۳۹۸ عضو هيئت مديره نظام پرستاري استان ديگر پرستاران برگزيده هستند. انتهاي پيام / 630 ل