حسين باميري:
تکريم ارباب رجوع نخستين اولويت مسئولين ادارات باشد
به گزارش خبرنگار سلام لردگان؛ حسين باميري نماينده مردم شهرستانهاي لردگان و خانميرزا در مجلس شوراي اسلامي در جلسه شوراي اداري شهرستان لردگان گزارش کوتاهي از عملکرد خود در 9 ماه حضور در مجلس شوراي اسلامي ارائه کرد و گفت: در حوزه آب و کشاورزي، مهمترين موئلفه اي که دنبال کرديم در حوزه آب و کشاورزي بود در اولين ماه با دعوت از وزير نيرو آقاي اردکانيان مسائل و مشکلات آب استان و شهرستان مطرح شد که نتيجه آن حضور آقاي دکتر خامسي معاون وزير نيرو در اين شهرستان بود و در اين نشست مطرح شد، استان چهار محال و بختياري با دارا بودن 11 درصد از آب کل کشور و شهرستان لردگان با دارا بودن رودخانه هاي بنام در اطراف اين شهرستان متاسفانه 156 روستاي آن با تانکر آبرساني مي شوند.

 
وي افزود: اولويت اول در استان چهارمحال و بختياري تامين آب شرب، کشاورزي و صنعتي است و چنانچه آب مازادي وجود داشت با رعايت کليه حقوق و اصول قانوني با انتقال آن به ساير استانها هيچ  مخالفتي نداريم.

باميري گفت: در ديدار با وزير نيرو بحث سد خرسان 3 تامين منابع مالي آن درلايحه بودجه 1400 نيز آمده است اما با اين اعتبارات قطره چکاني و دادن 25 ميليارد تومان جوابگوي طرح بزرگ خرسان 3 نمي باشد، که مقرر گرديد از اعتبارات بانکي لازم دنبال شود و اعتبار آن تامين گردد .
 
نماينده شهرستان هاي لردگان و خانميرزا در ادامه بيان داشت: در سفر دکتر قالي باف رئيس مجلس شوراي اسلامي به صورت هوايي بازديدي از پروژه و طرح هاي اين شهرستان داشتيم و توضيحات لازم داده شد که سد خرسان 3 براي اجراي خود به  6 تا 8 هزار ميليارد اعتبار نياز دارد که در نطق هفت دقيقه اي مجلس هم به آن اشاراتي نيز شد.

باميري تصريح کرد: طرح فلارد 1، فلارد 2 و انتقال آب کره بس به خانميرزا و تمام تصميمات از صفر تا 100 در خصوص آب شرب و کشاورزي و صنعتي پيگيري هايي شده و لازم است مسئولين استاني و شهرستاني اين موضوع را دنبال کنند و پيگير باشند تا به نتيجه لازم برسد .

وي به ذخاير غني نفتي در شهرستان لردگان اشاره نمود و گفت: ذخاير غني نفتي شهرستان در کوههاي ريگ و دودرا، سه نشست با وزير نفت آقاي زنگنه داشتيم و در اين نشست مطرح شد که 25 در صد بيکاري در شهرستان لردگان و خانميرزا است يعني بالاترين بيکاري را دارد و از ايشان خواسته شد تنها طرح توسعه چاه هاي نفتي شهرستان را با رويکرد احداث پالايشگاه نفتي در اين شهرستان را داريم مطالبه به حق مردم شهرستانهاي لردگان و خانميرزاست اگر اين اتفاق بيفتد بيکاري در شهرستان ما کم خواهد شد .

نماينده مردم شهرستانهاي لردگان و خانميرزا درادامه گفت: در اين نشست ها بحث گاز رساني به مناطق پشت کوه فلارد و پشت کوه ميلاس و ديگر روستاهايي که هنوز گاز رساني نشده اند مطرح گرديد و تفاهم نامه اي هم در بخشي از مناطق روستايي و آموزشي و رفاعي و گاز رساني در حوزه نفت امضا گرديد.
 
ايشان در پايان جلسه شوراي اداري شهرستان لردگان گفت: پاسخ به ارباب و رجوع، تکريم ارباب و رجوع هم در استقبال و هم در بدرقه گشاده رويي شخصيت و جايگاه هاي خود را نشان مي دهد .
 
انتهاي پيام/630 ل