در جشنواره مالک اشتر؛
معرفي برترين ها در ناحيه مقاومت بسيج لردگان
به گزارش سلام لردگان؛ فرمانده ناحيه مقاومت بسيج لردگان گفت: جشنواره مالک اشتر يک فرصت خوبي براي قدرداني از سيره عملي مالک اشتر به عنوان يار با وفاي امام علي (ع) است که به مرور سيره عملي ايشان بپردازيم.

سرهنگ پاسدار عباس رحيمي ادامه داد: هدف از برگزراي جشنواره مالک اشتر شناسايي و معرفي واحد هاي برتر و اجراي شيوه هاي خلاق در رده هاي مختلف سپاه و بسيج مي باشد که از زحمات يک ساله آنها در ماموريت هاي سپاه و بسيج تجليل به عمل مي آيد.

در پايان اين جشنواره از فرماندهان و رده هاي برتر سپاه و بسيج تجليل به عمل آمد.