درخواست تبديل پرديس دانشگاه آزاد لردگان به واحد و خريد ساختمان اين واحد دانشگاهي
به گزارش سلام لردگان، حسين باميري نماينده مردم شريف شهرستانهاي لردگان و خانميرزا در ديدار با رئيس دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد خواستار توجه بيشتر مسئولين استاني به پرديس لردگان در مباحث آموزشي فرهنگي و پژوهشي شدند.
در اين ديدار نماينده مردم شهرستان‌هاي لردگان خانميرزا با تقدير و تشکر از زحمات مجموعه دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد در مباحث فرهنگي آموزشي پژوهشي از مسئولين دانشگاه آزاد استان خواستند نوع نگاه خود را به شهرستان لردگان و خانميرزا نسبت به گذشته تغيير دهند.

حسين باميري ضمن بيان اينکه ظرفيت هاي خوبي از نوع علمي پژوهشي و فرهنگي در اين حوزه وجود دارد که نيازمند شناسايي و تقويت هستند .

باميري با تاکيد بر ضرورت حل مشکل کمبود نيروي انساني اين واحد، تبديل پرديس لردگان به واحد دانشگاهي و احداث و خريد ساختمان دانشگاه آزاد لردگان را از مطالبات به حق مردم اين شهرستان عنوان کردند.