يادداشت:
29خرداد 88 و خطبه هاي تاريخ امام خامنه اي (مدظله العالي)
به گزارش سلام لردگان؛ يکي از توطئه هاي دشمنان انقلاب اسلامي حوادث مربوط به انتخابات سال 1388 بود. ظاهر اين رويداد در اعتراض به نتيجه انتخابات رياست جمهوري با ادعاي پوچ تقلب در آراء بود و در حالي که هيچ گونه سند و مدرک قابل قبولي وجود نداشت با استفاده از روش‌هاي غيرقانوني و تحريک عده اي از افراد و با هدف براندازي نظام و مقابله با جمهوري اسلامي اغتشاشاتي توسط معارضين و منافقين داخلي و خارجي طراحي و عملياتي شد.

به عبارتي حوادث فتنه ۸۸ با بهانه اوليه تقلب در انتخابات دوره دهم رياست جمهوري شکل گرفت و موجب شکل گيري اعتراض‌هاي خياباني شد، اما از همان روزهاي اوليه مشخص بود که اين حرکت يک حرکت ضد اسلامي و ضدانقلابي است که تنها اصل نظام را هدف قرار داده بود. بر همين اساس با طرح تقلب در انتخابات و با اين تصور که اين راه بهتر و آسان تري است تا بخش عظيمي از جمعيت را بر عليه نظام تحريک کرد، اما تمام اين محاسبات و تصورات با آگاهي و تدبير مقام معظم رهبري حضرت امام خامنه اي با شکست و رسوايي بزرگي همراه شد.

در خطبه هاي نمازه جمعه 29 خرداد سال 88 مقام معظم رهبري با تدبير و خردمندي نقشه دشمنان انقلاب را خنثي کردند در واقع اين خطبه ها که يکي از اثرگذارترين بيانات رهبر انقلاب اسلامي بود به نحوي که شامل هشدار به رجال سياسي معترض، خنثي شدن نقشه شوم دشمنان براي براندازي در داخل نظام و همچنين ايستادگي دربرابر خواسته هاي غيرقانوني عده اي معدود از جمله اظهاراتي بوده که ديگر به فتنه گران اجازه اردوکشي خياباني نداد.  

چند مورد از معروف ترين بيانات مقام معظم رهبري در خطبه هاي نماز جمعه 29 خرداد 88: امروز اگر چارچوب هاي قانوني شکسته شد، در آينده هيچ انتخاباتي مصونيت نخواهد داشت/ تن دادن به مطالبات غير قانوني شروع ديکتاتوري است/ بنده زير بار بدعت هاي غيرقانوني نخواهم رفت. اين بيان رهبري سيلي محکمي بر پيکره فتنه و فتنه گران داخلي و خارجي بود به نحوي که پس از ده سال همه نقشه هاي شوم آنان بر ملت ايران مشخص شد.

مقام معظم رهبري در باب اهداف فتنه گران

دشمنان ملت ايران ميدانند که وقتي اعتماد وجود نداشت، مشارکت ضعيف خواهد شد؛ وقتي مشارکت و حضور در صحنه ضعيف شد، مشروعيت نظام دچار تزلزل خواهد شد؛ آنها اين را ميخواهند؛ هدف دشمن اين است. ميخواهند اعتماد را بگيرند تا مشارکت را بگيرند، تا مشروعيت را از جمهوري اسلامي بگيرند. اين، ضررش بمراتب از آتش زدن بانک و سوزاندن اتوبوس بيشتر است. اين، آن چيزي است که با هيچ خسارت ديگري قابل مقايسه نيست. مردم بيايند در يک چنين حرکت عظيمي اينجور مشتاقانه حضور پيدا کنند، بعد به مردم گفته بشود که شما اشتباه کرديد به نظام اعتماد کرديد؛ نظام قابل اعتماد نبود. دشمن اين را ميخواهد.

بنابراين در شرايطي که عده اي از معارضين با انجام طرح ها و برنامه ريزي هاي همراه با پشتوانه مالي و اطلاعاتي و سوء استفاده از فضاي رقابتي انتخابات و با تحريک عده اي در صدد ضربه زدن به نظام بودند اما با وجود رهبر معظم انقلاب اسلامي اين محاسبات تنها به مسيري ختم شد که کاملاً بن بست بوده و تنها حاصلش براي منافقين و معارضين شکست و رسوايي بود.  

بازخواني بيانات مقام معظم رهبري درسي از جنس مديريت و خردمندي است اين درس آموزنده اي براي همه ما است که تنها با مرور و بازخواني مجدد عبرت بگيريم شايد عوامل داخلي فتنه ۸۸ با هوشمندي رهبر معظم انقلاب اسلامي و آگاهي مردم خنثي شده و اين دسته در رسيدن به اهداف شوم خود ناکام ماندند، اما نبايد تصور کرد حاميان خارجي آن‌ها از طمع‌ورزي خود نسبت به ايران اسلامي دست برداشته و از برنامه هاي خود در اين رابطه قطع اميد کرده‌اند. امروزه رفتار استکبار جهاني با موضع گيري در برابر جمهوري اسلامي و وضع تحريم هاي همه جانبه همه و همه در همان مسير ضربه زدن به انقلاب قرار دارندو فتنه 88 تنها يک برنامه از هزاران برنامه آن ها است که تنها با بصيرت و همراهي عموم مردم به‌ ويژه جوانان با حرکت کلي انقلاب اسلامي و رهبري مقتدر آن، حضرت امام خامنه‌اي حفظه الله است که نقشه شوم معارضين و منافقين انقلاب را خني و رسوا خواهد کرد.  

نويسنده: عين علي بابامير ساطحي

انتهاي پيام/630 ل